ផលិតផល

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

បន្ថែម៖៦១១-៦១៣ ជាន់ទី ៦ អគារពាណិជ្ជកម្មហាំងហ្គាំងជុនអាគារ ៦០៣១ ស៊ីនណានសង្កាត់អូរៀនក្រុងសិនហ្សេនភី។ ស៊ី។ អេហ្ស៊ីពហ្សីលៈ ៥១៨០៤០

ទំនាក់ទំនង៖ថ្មប៉ាង

ទូរស័ព្ទ៖ + ៨៦-៧៥៥-៨៨៣៥៣៤៥៣

Mob: +៨៦១៣៨២៨៧៥៥៩៣២

អ៊ី - មជម្ងឺ៖sales@kmychina.com.cn

គេហទំព័រ៖ https://www.kmychinakiosk.com/

បញ្ជូនសំណួរ验证码,看不清楚?请点击刷新验证码